Zasuwy burzowe (kanalizacyjne zawory zwrotne) skutecznie zabezpieczają pomieszczenia położone na najniższych kondygnacjach przed zalaniem, spowodowanym wstecznym przepływem wody deszczowej lub ścieków sanitarnych. Zasuwa burzowa powinna być zamontowana w każdym domu, który jest podłączony do sieci kanalizacyjnej. Szczególnie dotyczy to tych budynków, w których urządzenia sanitarne i wpusty podłogowe zamontowane są poniżej poziomu terenu. Ponadto kanalizacyjne zawory zwrotne chronią przed przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów do wnętrza budynku, na wskutek nieużytkowania instalacji przez dłuższy okres.