Rury korugowane są przeznaczone do budowy systemów kanalizacyjnych, sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych. Stosowane są głównie pod drogami i na terenach objętych szkodami górniczymi. Mogą również być wykorzystywane jako przepusty drogowe.

Rury korugowane są produkowane jako rury dwuwarstwowe z nowej generacji PP (polipropylenu) lub PE (polietylenu) i występują w średnicach od DN150 do DN1200.