Systemy drenarskie z PVC oraz PP w średnicach od  50 do 200 mm znajdują zastosowanie do odwadniania terenów i odprowadzania wód gruntowych wokół budynków mieszkalnych. Rury drenarskie połączone są kształtkami ze studzienkami drenarskimi i tworzą kompletny system odprowadzający wody gruntowe i deszczowe. Wykonany drenaż opaskowy w połączeniu z izolacją fundamentów skutecznie zabezpiecza przed przenikaniem wody przez fundamenty i ściany piwnic.