Rury PE do gazu wykonane z materiału PE 100 dzięki swojej warstwowej, nierozdzielnej mechanicznie strukturze, są szczególnie bezpieczne i odporne zarówno na obciążenia punktowe, jak również na uszkodzenia i zarysowania powstające podczas układania rurociągu w gruncie rodzimym, bez stosowania obsypki i podsypki piaskowej.

Rury warstwowe są litymi posiadającymi zintegrowaną warstwę zewnętrzną. Wysoka odporność rur na powolną propagację pęknięć gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania instalacji i pozwala spełnić wszystkie wymagania techniczne i jakościowe stawiane nowoczesnym metodom budowy rurociągów.