Rury PE jednorodne do gazu z PE80 w kolorze żółtym i PE100 w kolorze pomarańczowym przeznaczone są do rozprowadzania paliw gazowych. Rury w mniejszych średnicach nawijane są jako kręgi (zwykle do DN110), natomiast większe średnice występują jako odcinki proste o długości 12m. W dwóch szeregach wymiarowych SDR 17,6 i SDR 11. Łączenie odcinków odbywa się za pomocą zgrzewania (doczołowego lub elektrooporowego).