Zadaniem odwodnień liniowych jest zbieranie spływającej wody z utwardzonych powierzchni i dostarczanie jej do instalacji deszczowej, rowów melioracyjnych lub zbiorników retencyjnych. Zebrana w ten sposób woda może być później wykorzystana do celów gospodarczych. Typowy system odwodnień liniowych tworzą korytka, kratki, skrzynki odpływowe, odpływy i zaślepki. Odwodnienia liniowe najczęściej układa się wzdłuż bram garażowych, przed wejściem do budynku lub wjazdem na posesję.