Jednym z zastosowań giętych łuków PE są systemy kanalizacji ogólnospławnej i rozdzielczej.

Łuki gięte PE do kanalizacji GAMART SA są wytwarzane z wysokiej jakości rur i posiadają wiele zastosowań w różnych typach kanalizacji. Można je stosować nie tylko w kanalizacji grawitacyjnej, ale też ciśnieniowej i podciśnieniowej.

Dzięki zwiększonej efektywności przepływu i specyfice odprowadzania ścieków, łuki gięte PE wygrywają swoimi zaletami z istniejącymi produktami na rynku jak łuki segmentowe i kształtki wtryskowe.

Posiadają także lepsze właściwości hydrauliczne rurociągu oraz są bardziej odporne na ruchy podłoża (mniej zgrzewów).

Technologia gięcia eliminuje pamięć kształtu rur, pozwalając na produkcję łuków z bardzo wysoką stabilnością wymiarową.

Zalety:

  • szeroki zakres średnic od 90 mm do 630 mm
  • możliwość wygięcia dowolnego kąta do 90 stopni
  • możliwość wygięcia dowolnego SDR w zależności od potrzeb
  • promień gięcia R=3,5D
  • zgrzewane doczołowe lub elektrooporowe
  • potwierdzona większa efektywność przepływu o 32% w stosunku do łuków segmentowych
  • niższe straty ciśnienia (mniejsze opory przepływu) oraz mniejsze ryzyko blokady kanalizacji

Parametry: