W naszej ofercie dużym powodzeniem cieszą się także separatory lamelowe i koalescencyjne.

Separatory lamelowe stosuje się w sieciach kanalizacji deszczowej jako urządzenia stanowiące jeden z elementów podczyszczania ścieków opadowych. Oczyszczają ścieki pochodzące ze zlewni miejskich, drogowych i obiektowych. Separatory montuje się przy drogach i autostradach, parkingach, strefach komunikacji miejskiej, bazach sprzętu transportowego.

Separatory koalescencyjne służą do oczyszczania ścieków opadowych i ścieków technologicznych. Stosuje się je w miejscach o zwiększonym zagrożeniu występowania zanieczyszczeń ropopochodnych, stacjach benzynowych, warsztatach samochodowych, oraz parkingach.

Wszystkie oferowane separatory są zgodne z normami i posiadają wymagane atesty higieniczne.