Rury PE ciśnieniowe do wody warstwowe z PE100 przeznaczone są do budowy sieci wodociągowych bez konieczności stosowania obsypki piaskowej. Dzięki zastosowaniu warstwy zewnętrznej (ochronnej) rura jest odporna zarówno na obciążenia punktowe, jak również na uszkodzenia i zarysowania powstałe podczas układania rurociągu w gruncie rodzimym.