GAMART SA oferuje łączniki rurowe , rurowo-kołnierzowe oraz kołnierzowe.

Łączniki rurowe służą do połączeń bosych końców rur żeliwnych, stalowych oraz PVC w zakresie średnic od DN 50 do DN 800, przy ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa i temperaturze pracy do 120°C.

Łączniki rurowo-kołnierzowe stosuje się również do połączeń bosych końców rur żeliwnych, stalowych oraz PVC z armaturą kołnierzową w średnicach od DN 50 do DN 800. Ciśnienie robocze 1,6 MPa i temperaturze pracy do 70 st. C.

Z kolei, łączniki kołnierzowe służą do połączeń armatury kołnierzowej z instalacją z rur PVC i PE w zakresie średnic od DN 50 do DN 300 przy ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa i temperaturze pracy do 120 st. C.