Kolano do montażu elektrooporowego i rura do montażu elektrooporowego wykonane w taki sposób, że produkt finalny (kolano lub rura wyposażone jest w złącze elektrooporowe związane na stałe z produktem.

Nowy produkt jest nowością na rynku.

Zalety:

Zalety naszego rozwiązania w porównaniu z istniejącymi na rynku:

  • mniejsza możliwość popełnienia błędu podczas montażu (dwa razy mniej połączeń) – zmniejszenie możliwości awarii na połączeniach elektrooporowych o 50%
  • znacznie krótszy czas montażu, zgodnie z zasadą im większa średnica instalacji przesyłowej tym większa oszczędność czasu, nie mniejsza niż 30% w porównaniu do tradycyjnej technologii łączenia doczołowego lub min. 10% oszczędności czasu w porównaniu z technologią łączników elektrooporowych
  • większa wytrzymałość złącza na rozerwanie (efekt jednorodnego złącza na produkcie) – pewniejsze połączenie, zgodnie z badaniami własnymi, co najmniej 10% większa odporność na ciśnienie hydrostatyczne złącza
  • mniejsza ilość drutu elektrooporowego, a przez to niższa cena niż rura + kształtka elektrooporowa (kupowane osobno), pozwalające na redukcję co najmniej 40% zużycia drutu elektrooporowego
  • stosowanie tych samych zgrzewarek co do tej pory.

Parametry:

Dodatkowe informacje:

Rozwiązanie jest bardzo wygodne dla wykonawców/instalatorów. Umożliwia uniknięcia wielu błędów podczas montażu, prowadzonego zwykle w trudnych warunkach polowych (głębokie wykopy), gdyż połowa połączeń jest wykonana w powtarzalnych warunkach produkcyjnych, przy pełnej kontroli procesu produkcyjnego.

Dostępne rury PE z końcówkami elektrooporowymi (z jednej lub obydwu stron) o standardowych średnicach w zakresie 90 – 630 mm, długościach od 1 – 12 mb, SDR 17 i SDR 11.

Ulotka – Łuki gięte PE elektro-oporowe

Ulotka – Rury PE z końcówkami elektrooporowymi